Wkkgz en Vim

Als VBAG lid ben ik beëdigd en aangesloten bij een professionele geschilleninstantie waarmee ik voldoe aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Zorggeschil. 

De Wkkgz regelt het volgende:

  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
  • De cliënt heeft een sterkere positie
  • De meldplicht zorgaanbieders is uitgebreid

In de praktijk en in de wachtkamer heb ik folders liggen. Hierop kunt u precies zien wat de weg is indien u ontevreden bent over de behandeling.

VIM. Net als in de reguliere zorg, geldt ook voor de complementaire zorg de procedure VIM, ofwel 'Veilig Incident Melden'. Die houdt onder andere in dat je verplicht bent calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).  

Wanneer er een incident plaatsvind in de praktijk, dan heb ik VIM ormulieren en die dien ik in te vullen en te melden.Onder incident verstaan we iedere gebeurtenis die leidde of had kunnen leiden tot een schadelijk gevolg voor de cliënt door menselijk handelen of nalaten, organisatorisch handelen of nalaten en/of technisch handelen of nalaten.