VBAG en RBCZ

VBAG 

Staat voor 'Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze'. De VBAG is sinds 1984 een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaren van natuurlijke geneeswijzen. 

Lidmaatschap van de VBAG geeft ook een kwaliteitsgarantie. Deskundigheid in een of meerdere natuurgeneeskundige geaccrediteerde vakopleidingen en de geaccrediteerde opleiding in de medische en psychosociale vakken op HBO-niveau.

RBCZ

De stichting 'Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg' (afgekort RBCZ) is een organisatie die een vrije en toegankelijke gezondheidszorg voorstaat, waar kwaliteit van leven en beter worden centraal staan, met oprechte aandacht voor de cliënt.

Daartoe RBCZ werkt aan de stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg, zodat een cliënt op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld.

RBCZ is een kwaliteitskeurmerk om de cliënt te informeren waar hij, of zij integer, verantwoord en veilig behandeld wordt. En we zijn een register voor gekwalificeerde therapeuten die geloven in gezondheid in plaats van ziekte.

RBCZ geeft betrouwbare en actuele informatie aan belanghebbenden over de aangesloten beroepsbeoefenaren (RBCZ® register-therapeut).

Bovendien werkt RBCZ aan de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg in Nederland en binnen Europa.
RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam:www.efcam.eu