VBAG

VBAG staat voor 'Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze'. De VBAG is sinds 1984 een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaren van natuurlijke geneeswijzen. 

Lidmaatschap van de VBAG geeft ook een kwaliteitsgarantie. Deskundigheid in een of meerdere natuurgeneeskundige geaccrediteerde vakopleidingen en de geaccrediteerde opleiding in de medische en psychosociale vakken op HBO-niveau.